Close

Děličky

Stříhací děličky provádí střih dvěma noži.

Sekací děličky používají raznici, která dokáže vyseknout požadovaný tvar, například oblouk.

Řezací děličky používají k dělení řezací kotouč. Používají se hlavně k dělení širokých materiálů.

Tavící děličky používají k dělení nerezový nůž, který je nahříván transformátorem až na teplotu 1 000°C.

Ultrazvukové děličky používají k dělení ultrazvukový generátor.

Ruční děličky používají k dělení nerezový nůž, který je nahříván transformátorem až na teplotu 1 000°C. Posun materiálu se provádí ručně.